Projects

Elektrorecykling S.A. korzysta z JobRouter abonament

Elektrorecykling S.A. to lider wśród zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem spółki jest ograniczenie negatywnego oddziaływania zużytego sprzętu oraz prowadzonej działalności na środowisko. 

W 2021 roku zespół e-MSI wdrożył w spółce system JobRouter w wersji Abonament.
System objął automatyzację obiegu korespondencji przychodzącej z rozróżnieniem na faktury, umowy i inne dokumenty. W procesie elektronicznej akceptacji faktur kosztowych zastosowano OCR, który automatycznie odczytuje dane ze skanów faktur oraz faktur elektronicznych. System jest zintegrowany z Ministerstwem Finansów w celu weryfikacji białej listy oraz aktywnych podatników VAT. Po zaakceptowaniu faktury system automatycznie generuje plik z definicją przelewów do automatyzacji opłacania faktur.  Do wersji elektronicznej przeniesiono również obieg korespondencji przychodzącej do firmy oraz stworzono cyfrowy rejestr umów.

Wdrożony system pozwala na tworzenie raportów na podstawie procesowanych dokumentów.
Dodatkowo e-MSI przeszkoliło użytkowników systemu w Elektrorecykling S.A.

Elektrorecykling S.A. korzysta z JobRouter abonament
Other projects

Lubuski Bank Spółdzielczy – proces automatycznej archiwizacji papierowych dyspozycji klientów

Find out more

WIMED – digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych

Find out more

Digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych w DHL Parcel Polska

Find out more

Error: Contact form not found.