Projects

Wdrożenie Systemu JobRouter w spółce Kupiec

W 2022 podjęliśmy współpracę z jednym znajwiększych producentów zdrowej żywności w Polsce. W Spółce Kupiec zautomatyzowaliśmy procesy obejmujące kalkulacje produktowe, CRM, integracje z zewnętrznym systemem CDN_XL oraz integracje z Active Directory.

W ramach projektu również przeprowadziliśmy analizę przedwdrożeniową, zapewniliśmy szkolenia użytkowników, oraz dostarczyliśmy asystę powdrożeniową i usługi serwisowe.

Wdrożenie systemu usprawniło przeprowadzanie kalkulacji w spółce, kontakt z klientem i określanie statusów prac. Wdrożone zostały również funkcje archiwizacji dokumentów oraz tworzenia raportów, umożliwiając bezpośrednią kontrolę nad przebiegiem realizowanych czynności. Dzięki JobRouter znacznie skrócono czas realizacji zadań i zminimalizowano ryzyko utraty danych w odniesieniu do dotychczasowej ścieżki realizacji drogą mailową. System zapewnił transparentny podgląd realizowanych prac w spółce w czasie rzeczywistym. 

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, którym obdarzyła nas firma Kupiec i równocześnie cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w cyfrowej tranformacji spółki.

Other projects

Lubuski Bank Spółdzielczy – proces automatycznej archiwizacji papierowych dyspozycji klientów

Find out more

WIMED – digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych

Find out more

Digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych w DHL Parcel Polska

Find out more

Error: Contact form not found.