Projects

Wdrożenie systemu JobRouter w PGNiG Obót Detaliczny Sp. z o. o.

Pełna nazwa: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Branża: Przemysł petrochemiczny
Główne obszary działalności: Sprzedaż gazu ziemnego
www: https://pgnig.pl


Spółka PGNiG Obrót Detaliczny, od 2022 roku wchodząca w skład Grupy ORLEN, jest liderem sprzedaży gazu ziemnego w Polsce.

Firma powstała w 2014 roku jako jedno z przedsięwzięć grupy kapitałowej PGNiG, jednego z największych
koncernów paliwowych w Polsce. PGNiG Obrót Detaliczny zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego na potrzeby odbiorców detalicznych, w tym klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta spółki skierowana jest zarówno do klientów na terenie Polski, jak i poza jej granicami, w tym w Niemczech, Czechach, na Słowacji, Litwie i na Łotwie

W ramach PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. funkcjonuje ponad 200 jednostek organizacyjnych, w których
zatrudnionych jest ponad 2400 pracowników. Firma prowadzi działalność w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju. W przypadku tak dużej i rozproszonej organizacji kontrolowanie procesów biznesowych jest kluczowe.

W celu wyeliminowania zdiagnozowanych wąskich gardeł oraz zapewnienia kontroli i przejrzystości w działaniach firmy, spółka PGNiG Obrót Detaliczny podjęła decyzję o przyspieszeniu cyfrowej transformacji wybierając i wdrażając platformę automatyzacji procesów JobRouter®.

Pierwszym etapem digitalizacji procesów w PGNiG Obrót Detaliczny było dostarczenie procesu na potrzeby zespołu HR, automatyzującego proces okresowej oceny pracy. Proces został wdrożony w 2020 roku i od tego czasu cyklicznie, raz na kwartał pracownicy monitorują i weryfikują swój rozwój i stopień realizacji celów w cyfrowym procesie na platformie JobRouter. Procesem oceny okresowej objęto 2400 pracowników spółki. Dla maksymalnej optymalizacji procesu zastosowano integracje z funkcjonującymi w przedsiębiorstwie systemami, w tym m.in. z SAP HR oraz Active Director

Po sukcesie wynikającym z wdrożenia procesu oceny okresowej podjęto decyzję o dalszej digitalizacji procesów, w tym:

 • procesów kancelaryjnych, poczty i obiegu
 • dokumentów;
 • procesów zarządzania dostępami;
 • zarządzania umowami;
 • procesów zakupowych i inwestycyjnych;
 • kolejnych procesów kadrowych.
Wdrożenie systemu JobRouter w PGNiG Obót Detaliczny Sp. z o. o.

Poznaj historię sukcesu naszego klienta i przekonaj się jak PGNiG Obrót Detaliczny wykorzystał platformę JobRouter do digitalizacji procesów w firmie


Kluczowe korzyści :

 • eliminacja obiegu dokumentów papierowych;
 • ujednolicenie procesów;
 • polepszenie nadzoru nad realizacją zadań,
 • uproszczenie weryfikacji SLA;
 • skrócenie czasu realizacji zadań;
 • zastąpienie plików Excel wspólną, jednolitą bazą danych;
 • możliwość prostego dostosowania procesów dzięki zastosowaniu rozwiązania low-code.

„Całokształt współpracy z firmą e- MSI oceniamy bardzo dobrze. e-MSI Sp. z o. o. spełniło nasze wymagania w zakresie wykonanego wdrożenia.System zoptymalizował dotychczasowy proces i umożliwił lepszą kontrolę nad poszczególnymi zadaniami będącymi jego częścią. Z przyjemnością rekomendujemy e-MSI Sp. z o. o.jako profesjonalistę w zakresie dostarczania usług informatycznych i obsługi klienta.”

— Aneta Zgorzelska, Dyrektor Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Other projects

Lubuski Bank Spółdzielczy – proces automatycznej archiwizacji papierowych dyspozycji klientów

Find out more

WIMED – digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych

Find out more

Digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych w DHL Parcel Polska

Find out more

Error: Contact form not found.