Projects

Wdrożenie systemu JobRouter w PGNiG Obót Detaliczny Sp. z o. o.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest największym przedsiębiorstwem w Polsce zajmującym  się poszukiwaniami i wydobyciem gazów oraz ropy naftowej, importem gazu, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Od 2005 roku PGNIG jest spółką giełdową. Spółka odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski, oraz  zróżnicowanie dostaw, poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych.

W 2021 roku e-MSI ukończyło zlecenie wdrożenia systemu JobRouter w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o, należącej do grupy PGNiG. Systemem objęto  2561 użytkowników.

System zautomatyzował proces kwartalnej oceny okresowej, który do tej pory odbywał się w Spółce, lecz nie był objęty systemem, co za tym idzie, był znacznie bardziej praco- i czasochłonny. 

Zautomatyzowany proces objął przede wszystkim komunikację między pracownikami, a ich przełożonymi. Na początku kwartału, upoważnione do tego osoby, otrzymują powiadomienia e-mail o dostępnych formularzach wyznaczenia celów pracowników. Do połowy kwartału, przełożony może modyfikować wyznaczone cele. Na koniec kwartału, każdy pracownik otrzymuje polecenie wykonania samooceny w systemie. Następnie osoba odpowiedzialna, weryfikuje poziom realizacji celów danego pracownika i wystawia ocenę okresową.

Na dodatkową oszczędność czasu wpływa możliwość prostego i szybkiego tworzenia raportów na podstawie zebranych danych. 
Przetwarzane dokumenty są również archiwizowane w systemie. System JobRouter został zintegrowany z SAP HR.

Other projects

Digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych w DHL Parcel Polska

Find out more

Wdrożenie Systemu JobRouter w spółce Kupiec

Find out more

Wdrożenie Systemu do Obiegu Dokumentów w Szpitalu im. Józefa Strusia

Find out more

Error: Contact form not found.