Application

Dział HR
Dział HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi kluczową częścią organizacji. To tutaj pracownicy przetwarzają ogromne ilości danych osobowych, utrzymują stały kontakt z pracownikami innych działów, odbierają wiele telefonów, organizują delegacje itp. Innowacyjne firmy idą o krok dalej i wdrażają automatyzację procesów, które mogą odbywać się sprawniej i szybciej, zaoszczędzając pieniądze firmy.

Dotychczas pomogliśmy rozwiązać następujące problemy:

  • Menedżer / Team leader działu obsługi klienta potrzebuje ciągłych aktualizacji spraw od swoich pracowników. Powinien znać ich status, bez potrzeby wysyłania zapytania do pracowników.
  • W organizacjach często brakuje informacji, lub możliwości jej weryfikacji – ile, kto pracuje, ile przychodów/klientów generuje i gdzie działalność potrzebuje zmian. Dobrze prowadzony biznes powinien być przejrzysty, aby słabe punkty działalności były odpowiednio wcześnie zauważone.
  • Dział HR otrzymuje wiele telefonów z zapytaniami od pracowników z innych działów, zabierając im cenny czas. (Np. zapytania dotyczące składania wniosku urlopowego)
  • System składania aplikacji o pracę powinien być prosty, eliminować ryzyko zgubienia aplikacji i odrzucać te bez wymaganych umiejętności.
  • Rozliczanie z kosztów podróży i delegacji nie powinno być prowadzone w Excelu, grozi to ryzykiem pomyłki. Czy ten proces może zostać zautomatyzowany?

Dział HR | e-MSI

HR (ang. Human Resources), czyli zarządzanie zasobami ludzkimi jest nieodłączną częścią każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. To właśnie działy z tego obszaru odpowiadają za przetwarzanie dużej ilości danych osobowych. Głównym zadaniem pracowników działu HR jest utrzymywanie stałego kontaktu z pracownikami. Stanowią oni łącznik pomiędzy kadrą pracowniczą, a zarządem firmy. Dział HR to obowiązkowy element struktury każdego przedsiębiorstwa, które wie, jak ważne znaczenie dla wartości i konkurencyjności firmy mają dobrze wykorzystane zasoby ludzkie. Automatyzacja HR pozwala na usprawnienie zadań i procesów wykonywanych przez HR-owców. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze zarządzanie pracownikami, lepszy kontakt i obieg informacji w firmie, a co za tym idzie – zwiększenie oszczędności w budżecie.

Digitalizacja i automatyzacja HR – znacząca poprawa funkcjonowania firmy

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi polega na wykorzystaniu cyfrowej technologii i wprowadzeniu skutecznych systemów, odpowiadających za usprawnienie i zautomatyzowanie jak największej liczby zadań działu HR. W ten sposób można poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i dodatkowo zyskać przewagę nad konkurencją.

Pierwszym krokiem do unowocześnienia działania działu HR, powinna być digitalizacja danych. Wszystkie dokumenty występujące w wersji analogowej, należy przekształcić w warianty cyfrowe. Dzięki temu możliwe jest przechowywanie większej ilości danych w sposób wygodny, zorganizowany i uporządkowany. Zarządzanie taką bazą danych przekłada się na poprawę obsługi pracowników, zoptymalizowanie czasu pracy, przyspieszenie procesów rekrutacyjnych oraz łatwiejszą obsługę danych bieżących.

Nowoczesny system zarządzania zasobami ludzkimi to lepsza organizacja firmy

Wybierając nowoczesny i w pełni dopracowany system zarządzania zasobami ludzkimi dla swojej firmy, można znacząco zminimalizować czas poświęcany na pracę biurową. Mowa tutaj o przyspieszeniu, takich zadań jak: przetwarzanie dokumentów, wniosków urlopowych, procesów delegacji, badań okresowych oraz usprawnieniu śledzenia czasu pracy. W efekcie pracownicy działu HR mogą skupić się na ważniejszych dla rozwoju przedsiębiorstwa procesach: rekrutacji, employer brandingu, budowaniu kultury organizacyjnej czy angażowaniu pracowników. Automatyzacja HR ma ogromne znaczenie szczególnie teraz, kiedy obserwuje się wzrost popularności pracy zdalnej czy ważności pojęcia work-life balance. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi pozwala ponadto wprowadzić lepszy i efektywniejszy system wynagrodzeń i benefitów. To korzyść zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Zautomatyzowanie procesów rekrutacyjnych dzięki nowoczesnym rozwiązaniom

Odpowiednio dobrany program zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia również skuteczniejsze przeprowadzanie rekrutacji, co jest szczególnie ważne wtedy, gdy to firmy zabiegają o pracowników, a nie odwrotnie. Automatyzacja HR pozwala nie tylko przyspieszyć proces poszukiwania i zatrudniania nowych członków zespołu, lecz także zmniejsza koszty tego przedsięwzięcia. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą wybierać wśród kandydatów idealnie dopasowanych do profilu firmy i danego stanowiska.

Nowoczesne systemy HR usprawniają działania rekruterów w zakresie pozyskiwania kandydatów. Ponadto programy te pozwalają sprawniej przeszukiwać bazy CV. Co ważne, odpowiadają one również za pilnowanie terminów wykonywania zadań, takich jak: spotkania rekrutacyjne czy przeprowadzenia badań i testów kwalifikacyjnych. Onboarding to złożony i żmudny proces, który wymaga dużego zaangażowania od rekruterów oraz ogromnych nakładów pracy. Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi może przyspieszyć i ułatwić to zadanie, generując znacznie mniejsze koszty dla firm.

JobRouter – nowoczesny sposób zarządzania działem HR

JobRouter to system workflow zaprojektowany specjalnie do zarządzania różnorodnymi procesami w firmie. To rozwiązanie znakomicie sprawdzające się w wielu strukturach przedsiębiorstw – również w dziale HR. Za sprawą JobRouter zarządzanie zasobami ludzkimi staje się łatwiejsze i maksymalnie zoptymalizowane. Wybór naszego nowoczesnego systemu umożliwia ograniczenie błędów ludzkich w procesie rekrutacji, gwarantuje poprawę jakości ogłoszeń o pracę, a ponadto przekłada się na zminimalizowanie strat w firmach.

JobRouter umożliwia stworzenie doskonałej bazy kandydatów, którą można modyfikować wedle określonych potrzeb przedsiębiorstwa czy danego stanowiska. Nasz system zapewnia pełną kontrolę nad procesem rekrutacji od nadesłania CV po moment zatrudnienia wybranego kandydata i jego onboardingu. Rozwiązania oferowane przez JobRouter ułatwiają również realizację procesów: wniosków urlopowych, obsługi korespondencji, delegacji i wielu innych składników działania nowoczesnej firmy. JobRouter wpływa bezpośrednio na oszczędności przedsiębiorstw, a także polepszenie obiegu informacji pomiędzy strukturami firmy.

Other applications

Dział księgowości

Księgowość to ogromne nakłady papieru i praca w której łatwo o pomyłkę. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się ile czasu spędzają pracownicy

Find out more

Handel i usługi

W handlu i usługach najważniejsze jest prawidłowe zarządzanie relacjami z klientem. Ważne jest aby mieć łatwy dostęp do historii kontaktu,

Find out more

Duże przedsiębiorstwa

W dużych przedsiębiorstwach częstym problemem jest przepływ informacji między różnymi lokalizacjami i standaryzacja procesów między nimi, aby wszyscy pracownicy pracowali

Find out more

Let's start your journey with JobRouter®

Transform business proccesses into digital, automated environment with JobRouter®: system which offer speed and flexibility

Error: Contact form not found.