Procesy

Proces oceny okresowej

Jednym z najważniejszych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie jest ocena pracownicza. Elektroniczny system oceny okresowej, pozwala na usystematyzowanie oceny zachowań oraz wartościowania stosunku do wyznaczonych celów każdego pracownika.  Po wdrożeniu procesu oceny okresowej nasi klienci zwracają uwagę na:

  1. Szybkie i łatwe uruchomienie procesu zgodnie z harmonogramem (raz w roku, raz na kwartał).
  2. Przejrzyste informacje o każdym pracowniku w jednym miejscu. 
  3. Brak nieporozumień wynikających z braku informacji. 
  4. Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa. 
  5. System pilnuje przewidzianych terminów na wykonanie zadania, przypomina i eskaluje według ustalonych zasad.
  6. Ograniczenie ilości drukowanych kartek, eksploatacji drukarek oraz czas, który pracownicy mogą efektywnie poświęcić na inne zadania.

Każda organizacja ma swoją specyfikę, strukturę organizacyjną i procesy, dlatego procesy na platformie JobRouter zawsze wdrażamy w sposób najbardziej optymalny dla organizacji, poniższe przykłady obrazują jedynie możliwe funkcjonalności platformy, nie narzucając sposobu działania.

Przykład procesu oceny okresowej 

Profesjonalna i zarazem obiektywna ocena wyników pracy jest działaniem  skomplikowanym, który również może wywoływać sporo konfliktów. By wyniki mogły mieć w praktyce wielostronne zastosowanie, konieczne jest, wdrożenie procesu oceniania w systemie cyklicznym. To tylko przykłady możliwości jakie daje nowoczesny zarazem sprawdzony sposób na realizację oceny pracowniczej. 

Proces oceny okresowej

Proces oceny okresowej

Uruchom ocenę okresową

Proces oceny okresowej inicjowany jest przez system, zgodnie z wcześniej ustalonymi regułami tak, aby przebiegał on bez negatywnego wpływu na inne procesy biznesowe. Reguły te mogą uwzględniać różne warunki, np. obejmować poszczególne stanowiska w różnych okresach bądź różne działy. 

Proces oceny okresowej

Proces oceny okresowej

Ocena własna

Kolejnym krokiem procesu jest ocena własna, wraz z ustaleniem celów indywidualnych.  Nadanie wagi poszczególnym celom  spowoduje wskazanie najistotniejszych obszarów w rozwoju pracownika. Zdefiniowane cele, po zatwierdzeniu przez przełożonego, będą towarzyszyć pracownikom przez cały okres ich realizacji, dzięki systemowi monitoringu postępów. 

Proces oceny okresowej

Ostatnim elementem formularza jest ankieta, gdzie to pracownik może ocenić swojego pracodawcę i miejsce pracy.

Proces oceny okresowej

Ocena przełożonego

Przełożony ocenia efektywność pracownika, oraz postępy jakie wykonał w wyznaczonym czasie z automatycznym wyliczeniem premii po ocenie i przekazaniu jej do systemu płacowego.  Następnie wyznacza pracownikowi cele na następny okres. 

Proces oceny okresowej

Proces oceny okresowej

Zapoznanie się z oceną

Pracownik zapoznają się z oceną oraz obszarami które wymagają poprawy. Dzięki  stałemu podglądowi zadania na koncie użytkownika, pracownik ma możliwość zrealizowania celów w wyznaczonym czasie. 

Proces oceny okresowej

Pozostałe procesy

Anonimizacja

Od wejścia unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – RODO – anonimizacja danych stała się powszechnie znanym procesem. Jej automatyzacja

Find out more

Proces zakupowy

Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze zakupów, poprawa jakości planowania i skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz poprawa poziomu obsługi Klienta, pełnią

Find out more

Proces CRM

Przedsiębiorstwa stawiają na pierwszym planie relacje z aktualnymi oraz potencjalnymi klientami. System CRM służy zarządzaniu kontaktami, archiwizuje  i porządkuje dane

Find out more

Let's start your journey with JobRouter®

Transform business proccesses into digital, automated environment with JobRouter®: system which offer speed and flexibility