Procesy

Proces delegacji

Dobrze zorganizowana wewnętrzna komunikacja jest jednym z najważniejszych aspektów pracy przedsiębiorstwa.  Elektroniczny system zarządzania delegacjami, pozwala na pełną kontrolę nad procesem, oraz kosztami związanymi z delegacjami. Po wdrożeniu procesu delegacji nasi klienci zwracają uwagę na:

  • Szybkie i łatwe uruchomienie procesu.
  • Przejrzyste informacje o delegacjach dla każdego pracownika.
  • Intuicyjny system rozliczenia delegacji umożliwia rozliczanie wyjazdu samodzielnie przez delegowanych.
  • Brak nieporozumień wynikających z braku informacji.
  • Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa 
  • System pilnuje przewidzianych terminów na wykonanie zadania, przypomina i eskaluje według ustalonych zasad.
  • Optymalizacja kosztów obsługi wewnętrznej delegowania pracowników.
  • Ograniczenie ilości drukowanych kartek, eksploatacji drukarek oraz czas, który pracownicy mogą efektywnie poświęcić na inne zadania.

Każda organizacja ma swoją specyfikę, strukturę organizacyjną i procesy, dlatego procesy na platformie JobRouter zawsze wdrażamy w sposób najbardziej optymalny dla organizacji, poniższe przykłady obrazują jedynie możliwe funkcjonalności platformy, nie narzucając sposobu działania.

Przykład procesu delegacji

Uporządkowane informację, dające możliwość podglądu przyszłych oraz odbytych delegacji, z przejrzystą ścieżką akceptacji stworzoną zgodnie z analizą potrzeb. To tylko przykłady możliwości jakie daje nowoczesny zarazem sprawdzony sposób na realizację podróży służbowych. 

Proces delegacji

Proces delegacji

Wniosek o delegację

Proces delegacji inicjowany jest przez pracownika odbywającego podróż służbową,  z przejrzystym podziałem na wcześniej zdefiniowane typy delegacji.  

Proces delegacji

W przypadku wnioskowania o zaliczkę, możliwe jest dodanie kolejnych stopni akceptacji , które mogą być warunkowane limitem kwotowym.   

Proces delegacji

Akceptacja przełożonego

Kolejne kroki procesu to akceptacja osób decyzyjnych, szczegóły ścieżki akceptacji są dopasowywane do organizacji. Typowa ścieżka akceptacji to przełożony osoby wnioskującej o delegację – np. przełożony kierownika działu.

Proces delegacji

Proces delegacji

Wypłata zaliczki

Po zaakceptowaniu delegacji wraz z zaliczką ,pracownik składa wniosek o wypłatę wnioskowanej kwoty w akceptowalnej formie przez pracodawcę. 

Proces delegacji

Proces delegacji

Rozliczenie wyjazdu

Pracownik po delegacji, rozlicza odbytą podróż , a wszystkie dokumenty zawarte w rozliczeniu automatycznie zostają przekazane do księgowości. 

Proces delegacji

Pozostałe procesy

Anonimizacja

Od wejścia unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – RODO – anonimizacja danych stała się powszechnie znanym procesem. Jej automatyzacja

Find out more

Proces zakupowy

Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze zakupów, poprawa jakości planowania i skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz poprawa poziomu obsługi Klienta, pełnią

Find out more

Proces oceny okresowej

Jednym z najważniejszych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie jest ocena pracownicza. Elektroniczny system oceny okresowej, pozwala na

Find out more

Let's start your journey with JobRouter®

Transform business proccesses into digital, automated environment with JobRouter®: system which offer speed and flexibility