Procesy

Proces rekrutacji

Digitalizacja procesów rekrutacji przynosi wiele korzyści, zwłaszcza w sytuacji, gdy to firma zabiega o pracownika, a nie na odwrót. Po wdrożeniu procesów rekrutacji nasi klienci zwracają uwagę na:

 1. Pełną transparentność bazy kandydatów z podziałem na stanowisko, kwalifikację, czy też wysokość wynagrodzenia.
 2. Możliwość szybkiego odnalezienia aplikacji kandydata oraz weryfikacji etapu na jakim aktualnie się znajduję.
 3. Centralna baza CV bez względu na sposób wpływu: poczta elektroniczna, portale społecznościowe,  jaki portale skupiające oferty pracy m.in. Pracuj.pl  czy OLX.
 4. Usprawnienie pracy rekruterów w zakresie pozyskiwania kandydatów poprzez integrację z Pracuj.pl, OLX, Linkedin czy też Rocket Jobs.
 5. Możliwość pełnotekstowego przeszukiwania CV (wszystkie dokumenty są OCRowane).
 6. System pilnuje przewidzianych terminów na wykonanie zadania (np. spotkanie rekrutacyjne ), przypomina i eskaluje według ustalonych zasad. 

Przykład procesu rekrutacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi istotny element działalności każdej firmy. Dzięki Jobrouter zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników staję się łatwiejsze, za pomocą dwuetapowego procesu, który został stworzony w celu :

 • Ograniczeniu błędów ludzkich przy tworzeniu procesu rekrutacji. 
 • Ograniczeniu strat w przedsiębiorstwie.
 • Poprawy jakości, ogłoszeń o pracę.  

Etap I

Proces zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika

Etap II

Proces rozmów kwalifikacyjnych

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

 • WNIOSEK O REKRUTACJĘ

Proces rekrutacji  inicjowany jest przez osobę która wyraża zapotrzebowanie na nowego pracownika. Osoba ta określa stanowisko oraz konkretne wymagania jakie są oczekiwane od kandydata .

Proces rekrutacji

 • AKCEPTACJA REKRUTACJI

Kolejne kroki procesu to akceptacja osób decyzyjnych, szczegóły ścieżki akceptacji są dopasowywane do organizacji. Typowa ścieżka akceptacji to dział kadr oraz przełożony osoby wnioskującej o rekrutacje – np. przełożony kierownika działu.

 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

Proces rekrutacji

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji po zebraniu zgód przygotowuje ogłoszenie o pracę i decyduje o formie publikacji, np. OLX, pracuj.pl lub strona www przedsiębiorstwa.

Dzięki JobRouter ogłoszenie trafi do kandydatów, za pomocą zdefiniowanych źródeł w tym samym czasie.   

Rekruter natomiast ma możliwość podglądu do wszystkich rekrutacji.

Proces rekrutacji

Rekruter ma pełną kontrolę nad ogłoszeniem m.in. może zakończyć wyświetlanie ogłoszenia  przed upływem zdefiniowanego czasu. 

Proces rekrutacji

 • WYBÓR KANDYDATÓW

Dzięki integracji z oprogramowaniem firm trzecich np. Poczty Polskiej, dla przesyłek poleconych automatycznie przypisany zostanie numer R, natomiast dla przesyłek z opcją EPO/ZPO pobierane są dane z systemu pocztowego. Dodatkowo za pomocą e-Doręczenia, JobRouter zapewnia wygodę i oszczędność czasu jednocześnie dbając

Opcją dodatkową jest klasyfikacja dokumentów, czyli wstępne określenie czy przesłana aplikacja jest CV czy np. Listem motywacyjnym. Moduł klasyfikatora IDR wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do ciągłej nauki i doskonalenia rozpoznawania typu dokumentu i metadanych.

Po rozpoznaniu treści, części metadanych i klasyfikacji dokumentu uruchamiane jest zadania dla twórcy ogłoszenia o pracę, którego rolą jest selekcja nadesłanych CV.

Proces rekrutacji

Wszystkie dokumenty zarówno przychodzące jak i wychodzące wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru, dostępne są w archiwum, z możliwością pełnotekstowego przeszukiwania po dowolnym słowie lub z

JobRouter to nie tylko pomoc w całym procesie rekrutacji, ale również doskonała baza kandydatów którą można zdefiniować zgodnie z własnymi potrzebami.  System daje możliwości stworzenia ogłoszenia, pełnej kontroli od momentu nadesłania CV aż do samego zatrudnienia wraz z  uproszczeniem komunikacji.

Proces rekrutacji

Pozostałe procesy

Anonimizacja

Od wejścia unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – RODO – anonimizacja danych stała się powszechnie znanym procesem. Jej automatyzacja

Find out more

Proces zakupowy

Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze zakupów, poprawa jakości planowania i skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz poprawa poziomu obsługi Klienta, pełnią

Find out more

Proces oceny okresowej

Jednym z najważniejszych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie jest ocena pracownicza. Elektroniczny system oceny okresowej, pozwala na

Find out more

Let's start your journey with JobRouter®

Transform business proccesses into digital, automated environment with JobRouter®: system which offer speed and flexibility