Procesy

Proces wniosków urlopowych

Dobrze zorganizowana wewnętrzna komunikacja jest jednym z najważniejszych aspektów pracy przedsiębiorstwa.   Elektroniczny system zarządzania wnioskami urlopowymi, pozwala nie tylko na odpowiadanie potrzebom pracowników, ale także zapewnia ukończenie najważniejszych projektów na czas. Po wdrożeniu procesu wniosków urlopowych nasi klienci zwracają uwagę na:

  1. Szybkie i łatwe uruchomienie procesu.
  2. Przejrzyste informacje o dostępnym urlopie dla każdego pracownika. 
  3. Brak nieporozumień wynikających z braku informacji 
  4. Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa 
  5. System pilnuje przewidzianych terminów na wykonanie zadania, przypomina i eskaluje według ustalonych zasad.
  6. Ograniczenie ilości drukowanych kartek, eksploatacji drukarek oraz czas, który pracownicy mogą efektywnie poświęcić na inne zadania

Każda organizacja ma swoją specyfikę, strukturę organizacyjną i procesy, dlatego procesy na platformie JobRouter zawsze wdrażamy w sposób najbardziej optymalny dla organizacji, poniższe przykłady obrazują jedynie możliwe funkcjonalności platformy, nie narzucając sposobu działania.

Przykład procesu wniosków urlopowych 

Uporządkowane informację, dające możliwość podglądu wykorzystanej ilości urlopu oraz wygodne wybieranie nadgodzin, z przejrzystą ścieżką akceptacji stworzoną zgodnie z analizą potrzeb.  To tylko przykłady możliwości jakie daje nowoczesny zarazem sprawdzony sposób na realizację wniosków urlopowych. 

Etap I

Proces składania i akceptacji

Etap II

Potwierdzenie odbytego urlopu

Proces wniosków urlopowych

Proces wniosków urlopowych

Składanie wniosku urlopowego

Proces wniosku urlopowego inicjowany jest przez pracownika chcącego wykorzystać dzień wolny od pracy,  z przejrzystym podziałem na wcześniej zdefiniowane typy nieobecności. 

Proces wniosków urlopowych

Dostosowując proces do sytuacji i wymagań w poszczególnych firmach, również udostępniliśmy możliwość składania wniosków o wyjście prywatne w trakcie dnia pracy.  Korzystając z tego modułu , pracownicy mają możliwość automatycznego wybierania nadgodzin z okresu rozliczeniowego. 

Proces wniosków urlopowych

Proces wniosków urlopowych

Akceptacja przełożonego

Kolejne kroki procesu to akceptacja osób decyzyjnych, szczegóły ścieżki akceptacji są dopasowywane do organizacji. Typowa ścieżka akceptacji to przełożony osoby wnioskującej o rekrutacje – np. przełożony kierownika działu.

Proces wniosków urlopowych

Proces wniosków urlopowych

Potwierdzenie urlopu

Pracownik po zakończeniu urlopu, potwierdza odbyty urlop, a dni pozostałe do wykorzystania automatycznie zostają zaktualizowane. 

Proces wniosków urlopowych

Pozostałe procesy

Anonimizacja

Od wejścia unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – RODO – anonimizacja danych stała się powszechnie znanym procesem. Jej automatyzacja

Find out more

Proces zakupowy

Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze zakupów, poprawa jakości planowania i skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz poprawa poziomu obsługi Klienta, pełnią

Find out more

Proces oceny okresowej

Jednym z najważniejszych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie jest ocena pracownicza. Elektroniczny system oceny okresowej, pozwala na

Find out more

Let's start your journey with JobRouter®

Transform business proccesses into digital, automated environment with JobRouter®: system which offer speed and flexibility