Realizations, implementations

The story of success our clients

Lubuski Bank Spółdzielczy – proces automatycznej archiwizacji papierowych dyspozycji klientów

Find out more

WIMED – digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych

Find out more

Digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych w DHL Parcel Polska

Find out more

Wdrożenie Systemu JobRouter w spółce Kupiec

Find out more

Wdrożenie Systemu do Obiegu Dokumentów w Szpitalu im. Józefa Strusia

Find out more

Wdrożenie systemu JobRouter w Anwim S.A.

Find out more

Wdrożenie systemu JobRouter w PGNiG Obót Detaliczny Sp. z o. o.

Find out more

Automatyzacja procesów w EUROCASH S.A

Find out more

Automatyzacja procesów biznesowych w W.EG Polska

Find out more

Elektrorecykling S.A. korzysta z JobRouter abonament

Find out more

Automatyzacja obiegu faktur w SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

Find out more

Automatyzacja procesu obiegu faktur i umów w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Find out more

JobRouter jako CRM w ACV

Find out more

System dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Find out more

Wdrożenie JobRouter w CB S.A.

Find out more

Wdrożenie JobRouter jako System CRM w Litwiniuk Property

Find out more

Workflow w Spółdzielni Mieszkaniowej Stargard

Find out more

Automatyzacja obiegu faktur i umów dla Ignaszak

Find out more

Optymalizacja procesów biznesowych BPX

Find out more

Wdrożenie JobRouter w Centrum Rozwoju Edukacji EDICON

Find out more

System workflow dla firmy REALBUD

Find out more

Automatyzacja procesów logistycznych w Schrader Internationale Logistic

Find out more

Automatyzacja procesów w GBS w Barlinku

Find out more

System dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Find out more

Error: Contact form not found.